ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Заповед №131 / 29.09.2020 г.

Относно: организацията на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2020 / 2021 година

Заповед 131

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“:

https://old.souprimorsko.net/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf/

 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“:

 

АКТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРУПИТЕ

ДРУГИ:

ПРОЕКТ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

„ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – КОМПОНЕНТ 2