Защита на личните данни на СУ „Никола Вапцаров“– гр. Приморско съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).