Новата сграда на СУ „Никола Вапцаров“ е построена през 1987 година от архитект Бъчварова. През 1992 г. Завършва първия випуск зрелостници.
Училището разполага с 3 кабинета, компютърна зала, 23 класни стаи, физкултурен салон, библиотека, здравен кабинет, детска сладкарница.
Броят на учениците в СУ „Н. Й. Вапцаров“ е 456 ученика, разпределени в 23 паралелки. В начален курс се обучават 146 ученика в 8 паралелки. В среден курс се обучават 161 ученика в 7 паралелки. В горен курс учат 149 ученика в 8 паралелки. Изучават се 3 чужди езика.
В свободното време учениците са ангажирани в спортни школи по балет, футбол, волейбол.
Волейболния клуб към СУ „Н. Й. Вапцаров“ е с призови места от регионални и национални състезания. Към училището функционира театрална трупа, спечелила сърцата на стотици местни жители със своите постановки и великолепна игра. Вокална група «Морски звездички» ежегодно прави празниците на училището желани и атрактивни. Традиция е от 1998 година насам регулярно да се издава училищен вестник „Вълни“, изготвен изцяло от творби на талантливи ученици.
Педагогическия колектив се състои от 38 преподаватели. От тях 37 с висше образование.
vapcarov@abv.bg

https://s214.e-phoenix.bg

– Уважаеми ученици и родители в горепосочения линк предоставяме на Вашето внимание електронния адрес на новата образователна платформа  на училището -„Феникс“, www.e-phoenix.bg , по която работим от втория срок на учебната 2017.2018г.! 🙂

Чрез родителския панел ще имате възможност да следите всичко, което се случва с Вашето дете в училище в реално време – какви уроци има, домашни задания, забележки, оценки, отсъствия. Ще имате възможност за комуникация с всички учители, които преподават на ученика . Тъй като информацията е конфиденциална ще можете да получавате данни единствено за Вашето дете, учащо в нашето училище. За тази цел всеки родител  ще получи индивидуално потребителско име и парола за вход в образователната платформа.