ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ