Училищен учебен план за 9. клас

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/училищен-учебен-план-за-9-клас/

Училищен учебен план за 8. клас

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/училищен-учебен-план-за-8-клас/ ‎

 

 

План на комисията по превенцията на закрила на деца в риск 2018/2019 г.

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/план-на-комисият…превенцията-закр/

План на дейността относно „Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността“

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/план-на-дейностт…осно-стратегия-з/

План за гражданско образование и възпитание

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/план-за-гражданс…разование-и-възп/

Индивидуална учебна програма за шести клас на Денка Сийкова Ставракева

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/индивидуална-уче…програма-за-шест/

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2018/2019г.

https://old.souprimorsko.net/документация/планове/годишен-план-на-…щето-2018-2019-г/

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2017/2018г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18 ОТ ЗСООМУП

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 А, Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 А, Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 А,Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 А,Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ/ЗАКРИЛА НА ДЕЦА В РИСК/ 2017-2018 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ