График и организация за провеждане на поправителни изпити VI – VIII клас

График за приемане на първокласници за учебната 2021/2022 година

График 1 клас_2021_2022

График за допълнително обучение на ученици за обща подкрепа за м. Юли

График_м.07.2020 (1)

График за допълнително обучение на ученици за обща подкрепа за м. Юни

График_м.06.2020 (1)

График на дейностите по държавния план-прием на първи клас за учебната 2020/2021г.

График на проект „Подкрепа за успех“

график подкрепа за успех

 

График за провеждане на контролните работи

grafik_kontrolni_i_klasni1_srok

 

На посочения линк може да се запознаете с графика на допълнителния час на класния ръководител.

Grafik_DChK

График на консултациите в СУ.

grafik_za_konsultacii_SOU

График за допълнително обучение на ученици с пропуски в знанията по проект „Подкрепа за успех“ в периода м. Юни-Септември 2019г.

Grafik (1)

 

Седмично разписание за учебната 2018/2019г.

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разписа…ната-2018-2019-г/ ‎

Седмично разписание за дейността на Пенка Пенчева – ресурсен учител

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разписа…а-дейността-на-п/

Седмично разписание в ГЦОУД групите за първия учебен срок

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/седмично-разисан…гцоуд-групите-пр/ ‎

Дневен режим на институцията

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/дневен-режим-на-институцията/ ‎

График на приравнителните изпити за учебната 2018/2019 г.

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/график-на-прирав…ните-изпити-за-у/

График за провеждане на дейности за обща подкрепа .

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/график-за-провеж…а-дейности-за-об/

График за провеждане на входни нива, контролни и класни работи

https://old.souprimorsko.net/документация/графици/график-за-провеж…а-входни-нива-ко/

График за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИРАВНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ