Отчет трето тримесечие_бюджет_2021

Отчет трето тримесечие_проекти_2021

Второ тримесечие 2021_Бюджет

Второ тримесечие 2021_Проекти

Отчет второ тримесечие 2021 г.

Отчет първо тримесечие 01.01.2021-31.03.2021

Отчет първо тримесечие_2_ 01.01.2021-31.03.2021

Отчетни данни 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Отчетни данни 2020 г

Отчет Бюджет 01.01202-31.12.2020 г.

Отчет към 09.10.2020 г.

Отчет трето тримесечие 1_към 09.10.2020

Отчет трето тримесечие 2_към 09.10.2020

Отчет към 30.06.2020г.

отчет към 30.06.2020

Отчет към 31.03.2020г.

Тримесечен-отчет-към-31.03.2020г.

Отчет за третото тримесечие

B1_2019_9_5208

Отчет към 30.06.2019г.

B3_2019_2_5208

Отчет към 31.03.2019г.

Otchet_1

Отчети 2018г.

първо тримесечие-21874491211302505863

Второ тримесечие – 4

трето тримесечие-1

годишен отчет_на_СУ

Бланка стойностни показатели приходи и разходи – Тримесечен отчет.

https://old.souprimorsko.net/документация/бюджет/бланка-стойностн…оказатели-приход/

 

Отчет м. Септември 2017

Отчет м. Декември 2017